خانه

مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام

خانه

گروهي از مهندسين داراي تجارب انباشته شده در نتيجه کار در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران و صنايع معظم کشور، به سال 1379 موسسه دانش‌پژوهان هنگام را بنياد نهادند. به يمن سطوح بالاي توانمندي و تخصص کارکنان موسسه دانش پژوهان هنگام، اين موسسه موفق شد که در پروژه‌هاي بزرگ مهندسي آب کشور ايران مشارکت داشته باشد. دستاوردهاي اين مشارکت به گونه‌اي بود که موسسه نايل به اخذ بالاترين رتبه‌هاي تخصصي در رشته مهندسي آب گردد.

در سال 2003 شرکت مهندسي مشاور هنگام به عنوان دومين شرکت گروه هنگام، براي ارائه خدمات به صنايع ايران در زمينه‌هاي ساخت و ساز و مديريت صنعتي ايجاد شد. شرکت مهندسي مشاور هنگام مفتخر است که از زمان تاسيس و از طريق انعقاد قراردادهاي EPC/GC موفق به ارائة نوآورانه‌ترين فناوري‌هاي طراحي و ساخت به صنايع ايران گرديده است. در پي آن شرکت مهندسي ارزش هنگام به عنوان بازوي اجراي پروژه‌هاي مهندسي ارزش گروه تاسيس گرديد. شرکت مهندسي ارزش هنگام اين توفيق را يافت که بعد تازه‌اي از رويکردهاي مهندسي ارزش در ايران را ارائه نمايد.

در سال 2005 شرکت طرح و ساخت هنگام ايجاد گرديد که هدف از آن تمرکز بيشتر در ساخت و ساز ماشين‌آلات و طرح‌هاي مهندسي مي‌باشد. همزمان با ايجاد شرکت طرح و ساخت هنگام ساختار سازماني شرکت‌هاي گروه تغيير پيدا کرد و در اثر اين تجديد سازمان گروه هنگام بوجود آمد.

آخرين شرکت اضافه شده به گروه هنگام شرکت‌هاي مديريت پروژه هنگام و خدمات مالي و اقتصادي هنگام مي‌باشند که به ترتيب در سال‌هاي 2007 و 2008 تاسيس شده‌اند.